حفاظت فیزیکی

تعداد بازدید:۲۸۲۳

اهم وظایف بخش حفاظت فیزیکی، عبارتند از:
--  انجام اقدامات و پیش بینی‌های لازم به‌منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
- طبقه بندی تاسیسات به‌منظور تامین حفاظت مورد نیاز آنها
- تهیه وتدوین ضوابط ومقررات شناسایی وکنترل تردد مراجعان، کارکنان وخودروها 
-صدور دستورالعمل‌ها لازم و نظارت بر اجرای  آنها در زمینه حفاظت تاسیسات
-آموزش و توجیه کارکنان در خصوص مراقبت‌ها ،حفاظت از تاسیسات و اماکن مجموعه
- کنترل تردد کارکنان و مراجعین در حیطه تاسیسات و اماکن سازمان
- تجهیز بعضی ازواحدها به دوربین مداربسته با هدف انجام اقدامات کنترلی و نظارت. در این حیطه، مشاهدات دریافتی (حوادث، اتفاقات، حریق‌ها و...) به واحدهای مربوطه اعلام شده و اقدام مناسب برای افزایش ضریب امنیتی صورت می‌پذیرد.
- نظارت بر تدابیر مرتبط با پیش‌بینی، پیشگیری و برخورد مؤثر با نفوذ و گسترش شایعات و بحرا‌ن‌های بالقوه درحیطه مسئولیت‌های تعیین شده.