حفاظت پرسنلی

تعداد بازدید:۲۲۸۰

• جلوگیری از نفوذ وتوطئه عوامل بیگانه داخلی وخارجی 
•   بررسی وتعیین صلاحیت پرسنل واعلام نظر جهت انتصاب افراد به مشاغل حساس 
•   ارائه خدمات آموزشی وتوجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی 
•   اعلام هماهنگی ونظارت برفعالیت حفاظت پرسنل واحدهای تابعه 
•   اعلام نظر در زمینه نقل وانتقال وتغییر محل جغرافیائی خدمت کارکنان دستگاه 
•   شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه 
•   صدور کارت شناسایی وتردد برای مدیران، کارکنان و... 
• ارائه خدمات اطلاعاتی و مشاوره‌ای با هدف حفظ و استمرار ثبات و آرامش محیط کار 
• استفاده از تدابیر وتمهیدات لازم در زمینه پیشگیری و کاهش اشاعه وتاثیر القائات سوء و رسوخ تفکرات غیرقابل پذیرش در سازمان 
• جلوگیری از نفوذ اشخاص مغرض و هرگونه انحراف در فعالیت‌های مثبت و سازنده سازمان  
• شناسایی افراد متعهد- متخصص - شایسته و ارتقای آنها