حفاظت IT

تعداد بازدید:۱۸۵۰

امروزه امنیت فضای دیجیتال وجه تازه ای از امنیت ملی هرکشور را به تصویر می کشد ، لذا لازم است به موازات توسعه سریع کاربری های گوناگون فناوری ارتباطات واطلاعات درزیر بخشهای مختلف با شناخت دقیق زیر ساخت های کلیدی کشور که وابستگی حیاتی به اطلاعات دارند و سپس برنامه ریزی – سازماندهی وسرمایه گذاری مناسب جهت حفاظت ازاین زیرساختها سیرتوسعه همه جانبه کشور در دستیابی به جامعه دانایی محور هموارگردد.

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۷