امور خیریه

تعداد بازدید:۳۹۸

گرت ز دست برآید چو شمع تابان باش             بسوز خویشتن و جمع را فروزان باش

فضای  تیره ی کاشانه ای  منور  ساز              چو آفتاب درخشنده، نور افشان باش

ببند  تا  بتوانی  کمر  به  خدمت خلق              بدین وسیله خود اندر پناه یزدان باش

هم وطنان عزیز، بخشندگی و مهربانی از صفات بارز خداوند است و اگر شما نیز از آنچه دارید ببخشید و مهربانی کنید قطعا اینکه بخشی از وجود خداوند هستید را به اثبات رسانیده اید. اکنون از همه شما خیرین محترم درخواست داریم در جهت کمک به سلامت و درمان مردم شهرستان یاری‌گر ما بوده و به تبع آن جامعه ای امن تر برای خود و عزیزانمان بسازیم. جهت هماهنگی امور خیریه با شماره تلفن 09183619159 سرکار خانم کمیجانی تماس حاصل نمایید.

کلید واژه ها: بخشهای بخش اطفال بیمارستان متر متر مربع دارای