خیرین

تعداد بازدید:۱۵۳
خیرین

بیمارستان امام علی (ع)کمیجان یکی از بیمارستانهای عمومی و تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد که منظور تشخیص و درمان بیماران ایجاد شده است.این مرکز دارای بخشهای اورژانس ،اطفال و نوزادان وداخلی و تسهیلات زایمانی می باشد و در قسمتهای دیالیز ، ،روانپزشکی و تغذیه، قلب و عروق ، چشم پزشکی نیز به خدمات می پردازد .همچنین این بیمارستان دارای بخشهای پاراکلینیکی ،داروخانه،رادیولوژی و آزمایشگاه این مرکز تمام مناطق شهرستان و برخی از شهرهای مجاور را نیز تحت پوشش قرار می دهد .پروژه ساخت این بیمارستان بدست یکی از خیرین این شهرستان به نام حاج سلیمان اناری در تاریخ 76/4/31 آغاز و در 78/6/31 به پایان رسید. در سال 1381 با افتتاح بخش اورژانس به بهرهبرداری رسید و در آبان ماه 1388 از بخش های اطفال و داخلی نیز بهره برداری شد.
این مرکز در زمینی به مساحت 7000 متر مربع و در زیر بنای 3270 متر مربع در دو طبقه واقع در خیابان شهید بهشتی کمیجان محله انار قرار دارد که دارای 36 تخت مصوب  درقالب 66 پست سازمانی می باشد . درطبقه اول (همکف):بخشهای اورژانس با مساحت 90 متر مربع و 7 تخت فعال ،بخش دیالیز با 170و 6 تخت فعال و بخش پاراکلینیکی آزمایشگاه داروخانه و رادیو لوژی قرار دارد . همچنین واحد پذیرش . نگهبانی ، انبار دارویی و درمانگاه های سرپایی داخلی ،اطفال ،عمومی ،روانپزشک ،چشم پزشکی، قلب و کارشناس تغذیه نیز وجود دارد.
در طبقه دوم ساختمان واحد مدیریت ،تسهیلات زایمانی ،بخشهای بستری و اطفال و درمانگاه متخصصین، سونوگرافی، دفتر پرستاری و نماز خانه وجود دارد .

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۴۰۰