روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

تاریخ برگزاری : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ تقویم