روز جهانی پارکینسون

تاریخ برگزاری : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تقویم