واحد کامپیوتر

واحد فناوری اطلاعات
 
مسئول واحد :  آقای مهدی فراست
تلفن تماس :  43242304
3-43222081  داخلی 250
 پست الکترونیک:
 ferasat@arakmu.ac.ir

خط مشی های واحد :
ü         رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری در اسرع وقت به منظور تداوم عملیات سیستم .
ü         اقدامات لازم جهت توسعه ، نگهداری ، مدیریت و تامین امنیت شبکهء داخلی .
ü         حفاظت از داده ها و اطلاعات ثبت شده در سیستم .
ü         نظارت بر حسن عملکرد نرم افزار بیمارستانی .
ü         تلاش برای کسب و بکارگیری جدیدترین اطلاعات و تجارب در حوزهء کاری .
ü         ارائه آموزش و مشاوره های مورد نیاز جهت فعالیت واحدهای همکار .

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۷