راه اندازی سامانه جدید نوبتدهی اینترنتی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

۰۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۷ کد : ۵۴۰۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۰۰۴
راه اندازی سامانه جدید نوبتدهی اینترنتی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک
راه اندازی سامانه جدید نوبتدهی اینترنتی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

راه اندازی سامانه جدید نوبتدهی اینترنتی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک


ورود به سامانه


( ۲۹ )

نظر شما :