اورولوژی

تعداد بازدید:۸۱۲۶

دکتر:  جعفری
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص کلیه و مجاری ادراری
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی
: --


دکتر:  محیطی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص کلیه و مجاری ادراری
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --