اطفال

تعداد بازدید:۳۸۰۴

دکتر:
وحید فلاحتی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص خون و سرطان کودکان
درجه دانشگاهی: استادیار
فعالیت اجرایی: عضوهیئت علمی

 


دکتر: فاطمه دره
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص اطفال
درجه دانشگاهی: استادیار
فعالیت اجرایی: --

 


دکتر:
علی ارجمند
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص اطفال
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری


دکتر:
سید مجتبی هاشمی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص گوارش اطفال
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

 


دکتر:
پارسا یوسفی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص کلیه اطفال
درجه دانشگاهی: استادیار
فعالیت اجرایی: --

 

 


دکتر: عالی نژاد
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص نوزادان
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

 

دکتر: آهنگرداودی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص غدد اطفال
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --