روماتولوژی

تعداد بازدید:۳۵۹۲

دکتر: نسرین آذربانی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص روماتولوژی
درجه دانشگاهی: عضو هیت علمی و استادیار دانشگاه
فعالیت اجرایی:معاونت آموزشی بیمارستان امیرالمومنین


دکتر:بهارک تاثریان
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص روماتولوژی
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --