نوروسرجری

تعداد بازدید:۱۲۴۸

دکتر: شاکری
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص جراحی اعصاب
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --