چشم پزشکی

تعداد بازدید:۶۳۲۸

دکتر: موسوی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص چشم
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --

دکتر: جمال فلاحتی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص چشم
درجه دانشگاهی: عضو هیئت علمی
فعالیت اجرایی: --

دکتر: غلامی
آخرین مدرک تحصیلی: متخصص چشم
درجه دانشگاهی: --
فعالیت اجرایی: --