آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل مدیریت مواجهه با سوزن آلوده و بیماران HIVدستورالعمل ها۰۴ مهر ۱۳۹۰
دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانسدستورالعمل ها۰۶ اسفند ۱۳۹۷
دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده -تسکین درددستورالعمل ها
دستورالعمل تریاژ انبوهدستورالعمل ها
دستورالعمل اعزام و انتقال بین بیمارستانیدستورالعمل ها
دستورالعمل قانون ارتقای بهره وریدستورالعمل ها
ارزیابی عملکرد کارمنداندستورالعمل ها۲۶ مرداد ۱۳۹۸
دستورالعمل جراحی ایمنیدستورالعمل ها۰۴ مرداد ۱۳۹۳
دستورالعمل تبدیل وضعیت پیمانی به رسمیدستورالعمل ها۰۱ آذر ۱۳۹۱
دستور العمل استاندارد تجهیزات و داروهای آمبولانس های بیمارستانی و مراکز درمانی استان مرکزیدستورالعمل ها۲۴ آذر ۱۳۹۵
ساکشن کردن بیمارفرآیندها
علائم عفونتفرآیندها
جداسازی بیمار از ونتیلاتورفرآیندها
تعبیه صحیح لوله تراشهفرآیندها
گاواژ بیمارفرآیندها
مواجهه شغلیفرآیندها
«پیگیری پرونده¬های مفقود شده»فرآیندها
«پیگیری پرونده آسیب دیده»فرآیندها
«بازیابی پرونده بیمار»فرآیندها
«بایگانی پرونده¬های بیماران»فرآیندها