آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
«بازیابی پرونده بیمار»فرآیندها
«بایگانی پرونده¬های بیماران»فرآیندها
«پیگیری پرونده آسیب دیده»فرآیندها
«پیگیری پرونده¬های مفقود شده»فرآیندها
ارزیابی عملکرد کارمنداندستورالعمل ها۲۶ مرداد ۱۳۹۸
پذیرش بخش ویژهفرآیندها
تعبیه صحیح لوله تراشهفرآیندها
جداسازی بیمار از ونتیلاتورفرآیندها
دستور العمل استاندارد تجهیزات و داروهای آمبولانس های بیمارستانی و مراکز درمانی استان مرکزیدستورالعمل ها۲۴ آذر ۱۳۹۵
دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانسدستورالعمل ها۰۶ اسفند ۱۳۹۷
دستورالعمل اعزام و انتقال بین بیمارستانیدستورالعمل ها
دستورالعمل تبدیل وضعیت پیمانی به رسمیدستورالعمل ها۰۱ آذر ۱۳۹۱
دستورالعمل تریاژ انبوهدستورالعمل ها
دستورالعمل جراحی ایمنیدستورالعمل ها۰۴ مرداد ۱۳۹۳
دستورالعمل قانون ارتقای بهره وریدستورالعمل ها
دستورالعمل مدیریت مواجهه با سوزن آلوده و بیماران HIVدستورالعمل ها۰۴ مهر ۱۳۹۰
دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده -تسکین درددستورالعمل ها
راهنمای تکمیل فرم ارزیابی اولیه پرستاری (بزرگسال)فرآیندها۰۱ مهر ۱۳۹۶
راهنمای تکمیل فرم ارزیابی اولیه کودکفرآیندها۰۱ مهر ۱۳۹۶
ساکشن کردن بیمارفرآیندها