مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اراک


معرفی دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک یکی از دانشگاه های بزرگ در ایران می باشد که در سال 1353 سنگ بنای آن بر زمین نهاده شد و در حال حاضر به حدود 4/2 درصد از جمعیت ایران خدمات آموزشی و بهداشتی، درمانی ...