کتابخانه بیمارستان

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری

تاریخچه: در اواسط سال 1385عملیات بازسازی و تعمیر بنای آن و تعویض کامل تاسیسات یا صرف حدود 10 میلیارد ریال هزینه آغاز و در سال 1386 بیمارستان با تهیه تجهیزات آن و ظرفیت 64 تخت به بهره برداری رسید و بعد از آن در فازهای مختلف در بخشهای زیر ادامه فعالیت داده و کتابخانه این مرکز در سال 1390 تاسیس گردید.

اهداف:  این کتابخانه ، مانند سایر کتابخانه هایی  که در بیمارستان‌ها و دیگر مراکز پزشکی ایجاد می‌گردد اشاعه اطلاعات زیست پزشکی و بالینی برای اهل حرفه پزشکی مانند پزشکان، پرستاران، تکنسین‌های آزمایشگاهی، پیراپزشکان، و مدیران بیمارستان است و  ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ  از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ، اﺳﺘﺎدان ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان،  ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎﻋﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و  اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن است.

مجموعه سازی:  وجه تمایز این کتابخانه‌ بیمارستانی ها ، تأکید بر تهیه منابعی است که در معالجه و مراقبت بالینی این گروه از بیماران به‌کار می‌آیند.

موجودی این کتابخانه تا پایان شش ماه اول سال 1397 عبارت است از:     نسخه کتاب فارسی    214     نسخه کتاب لاتین   132 در حیطه موضوع تخصصی انکولوژی، هماتولوژی، رادیوتراپی و شیمی درمانی می باشد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزی ، ﻓﺮاﻫﻢ آوری ، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ نظیر  فهرستنویسی، ورود اطلاعات در سیستم جامع نرم افزار کتابخانه و پرینت بارکدها توسط کتابداران متخصص کتابخانه مرکزی انجام می شود و در نهایت توسط کتابدار کتابخانه دانشکده منابع جدید ثبت دفتر و آماده سازی می گردد.

تامین منابع چاپی و الکترونیکی  اعم از کتب فارسی، لاتین  و نشریات با تخصیص بودجه اتز معاونت تحقیقات و خرید منابع توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام می شود.

شابکا یا «شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها»: کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد.

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری        IR-203030015            اطلاعات کامل

دانلود بروشور کتابخانه

منابع  الکترونیک دانشگاه 

امکان استفاده از منابع فوق در داخل دانشگاه از طریق Wi-Fi  و سایت IT   دانشکده  (به تعداد 8 عدد سیستم) و خارج از دانشگاه از طریق نصب VPN برای مشاهده  راهنمای نصب VPN اینجا کلیک  نمائید.

 

برای اطلاع بیشتر از وضعیت منابع الکترونیکی خواهشمندیم حتما به وب سایت کتابخانه الکترونیکی دانشگاه مراجعه نمائید.

 

Scopus

ScienceDirect (Web of Science (ISI        OVID      
Google Scholar Clinical Key ProQuest Dissertations & Theses UpToDate
SAGE Journals BMJ (Essential Science Indicators (ESI Ulrich’s Web
PubMed wiely (Journal Citation Reports (JCR   Spinger
    کاکرن ایران   

LOCAL RESOURESES

       

لینک های مرتبط 

https://centlib.arakmu.ac.ir

راهنمای آموزشی

راهنمای ثبت پایان نامه در ایرانداک راهنمای استفاده از کتابهای Clinical Key
راهنمای ثبت نام در Google Scholar  

برای مشاهده سایر راهنماهای منابع الکترونیکی  کلیک نمائید. 

کارگاه: 

 

برنامه کارگاه های آموزشی کتابخانه الکترونیک سه ماه جهارم سال 1397

نام کارگاه 

زمان 

مکان - ساعت 

محتوای آموزشی 

گروه هدف 

مدرس 

کارگاه معرفی سامانه نوپا

 16 بهمن 

8:30 صبح 

سالن امام جواد (ع) سردشت

برگزار گردید.

لینک و محتوا کارگاه 

سامانه های اطلاعاتی در برگیرنده اجزای پژوهش علوم پزشکی کشور

 اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

جناب آقای دکتر کبیری

کارگاه معرفی سامانه نوپا

16 بهمن

11 صبح 

سالن آموزشی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

برگزار گردید.

لینک و محتوا کارگاه 

سامانه های اطلاعاتی در برگیرنده اجزای پژوهش علوم پزشکی کشور

 اعضای هیات علمی گروه بالینی 

جناب آقای دکتر کبیری

چگونه یک مقاله مروری      نظام مند بخوانیم ؟

17 بهمن

و 

18بهمن

سالن کنفرانس معاونت بهداشتی

برگزار گردید.

لینک و محتوا کارگاه 

آشنایی متخصصان بالینی با اجزای یک مقاله مروری نظام مند (سیستماتیک)

متخصصان و رزیدنت های رشته های بالینی 

جناب آقای دکتر کبیری

 

 

خبر مهم:

هموطن نوروز تو پیروز باد / ای وطن هر روز تو نوروز باد       بعد از این هر روز بهتر روز ما / جاودانه تا ابد نوروز ما . . .

شروع نمایشگاه کتاب تهران از 4 اردیبهشت تا 14 اردیبهشت در مصلی تهران 

زمان ثبت نام دریافت بن کتاب:  از   روز سه‌شنبه 20 فروردین تا پایان روز دوشنبه 26 فروردین 1398  از طریق سامانه ثبت نام  بن کارت دانشجویی به آدرس  bon.tibf.ir   

تغییر آدرس پایگاه آنلاین Essential Science Indicators

تغییر آدرس پایگاه آنلاین JCR ( مجلات Impact Factor )

 

 اساتید محترم  و دانشجویان عزیز دسترسی مجدد به پایگاه uptodate به آدرس www.utdo.ir   برقرا گردیده است.

 •  دانشجویان : برای استفاده از منابع کتابخانه مراجعه حضوری و به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.
 •  اعضاء هیت علمی و پرسنل بیمارستان: برای استفاده از منابع کتابخانه مراجعه حضوری و به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است.
 •  جهت مطالعه آیین نامه جدید عضویت کتابخانه های دانشگاه اینجا کلیک نمائید.
 •  جهت ارائه پیشنهاد تهیه منابع جدید مشخصات کامل منبع درخواستی خود را به مسئول میز امانت کتابخانه بیمارستان تحویل دهید.
 • جهت دریافت فرم پیشنهاد کتاب اینجا کلیک نمائید.
 • برای دریافت لیست کتابهای جدید کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری در سال 1397 اینجا کلیک کنید.

 

برای مشاهده منابع موجود در کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری اینجاکلیک نمایید.

مشخصات کلی:

 •          زیربنای کتابخانه          30 متر مربع
 •          تعداد کارکنان                 1   نفر
 •          نرم افزار کتابخانه           پارس آذرخش (Diglib)  
 •          لینک نرم افزار:           http://libsearch.arakmu.ac.ir/web/guest 
 •          سیستم رده بندی           کتابخانه پزشکی NLM
 •          نوع دسترسی               قفسه باز
 •          مسئول کتابخانه    شادی سجادی   کارشناس ارشد کتابداری   sajjadi.shadi@gmail.com
 •         اعضاء کتابخانه :  اعضاءهیئت علمی , کارکنان و دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه

شرایط عضویت در کتابخانه:
 

  -        یک قطعه عکس

-        تکمیل فرم عضویت   ( دانلود فرم عضویت)

-         معرفی نامه از دانشکده ویا حکم کارگزینی

                   

در صورت تاخیر در برگشت منابع جریمه دیر کرد هر روز 500 ریال میباشد.

ساعت کار: مخزن کتابخانه از شنبه تا چهار شنبه از ساعت  8 الی 14  پنج شنبه ها از ساعت 8 الی 13

آدرس:   اراک - انتهای خیابان دانشگاه -  مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری

 تلفن:  4- 33675000- 086    داخلی 242

پست الکترونیک:  lib.khansari@arakmu.ac.ir  

 

 

آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸