رئیس مرکز بهداشت

تعداد بازدید:۱۶۸۸

رئیس مرکز بهداشت شهرستان :

مهندس نورالله سلیمی

سوابق
مدیر امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان 
مدیر مرکز  بهداشت شهرستان کمیجان
مدیر شبکه  بهداشت و درمان شهرستان خنداب
کارشناس مسئول سلامت محیط و کار شهرستان خنداب

 

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۹