آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه مرکز درمان سوء مصرف مواددستورالعمل ها
آیین نامه مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاریدستورالعمل ها
آیین نامه نحوه تبدیل وضع استخدام پیمانی به رسمیدستورالعمل ها
دستورالعمل های بهداشت حرفه ای درخصوص کرونا ویروسدستورالعمل ها
دستورالعمل های بهداشت حرفه ای درخصوص کرونا ویروسدستورالعمل ها
آیین‌نامه مدیریت زباله‌های بیمارستانیدستورالعمل ها
استفاده از سامانه ارتقاء رتبه شغلی خبره و عالیدستورالعمل ها
راهنمای اصول خود مراقبتی در برابر طوفان های گرد و غبار یدستورالعمل ها
چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه فراورده های لبنی.دستورالعمل ها
شیوه نامه برنامه عملیاتی "کنترل صدا در محیط کار"دستورالعمل ها
آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتیدستورالعمل ها
آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کاردستورالعمل ها
آئین نامه اجرایی سخت و زیان آوردستورالعمل ها