آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اخذ تعهد دکتری تخصصیتعهدات
فرم تعهد جهت آموزش در مراکز ناباروریتعهدات
فرم اخذ تعهد شهریه پردازان پردیس دانشگاه علوم پزشکی اراکتعهدات
فرم اخذ تعهد کارمندی از دانشجویان بورسیه داخل دکتری تخصصیتعهدات
نمونه فرم اخذ تعهدمحضری از پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد با پرداخت شهریهتعهدات
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف پزشکیتعهدات
فرم تعهد محضری جهت شرکت در آزمون دوره دکترای تخصصی و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی بهداشت و داروسازی و دکترای تخصصی رشته های دندانپزشکیتعهدات
بخشنامه مشترک معاون حقوقی وزارت و رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص نحوه اجرای قانون ارتقاء بهره وریمصوبات و دستورالعمل های مرتبط
مهم * نحوه اخذ تضمین *تعهدات
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دستیاران فوق تخصصتعهدات
فرم تعهد پذیرفته شدگان دکتری عمومی ( سهمیه مناطق محروم )تعهدات
خروج از کشورخروج از کشورتعهدات
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه صد در صد بومیتعهدات
فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران آزادتعهدات
دستورالعمل ارزیابی رابطین حقوقیدستورالعمل رابطین حقوقی
تعهد خروج از کشورتعهدات
تصویب نامه مناقصاتمناقصات
الزام دستگاه‌های اجرایی نسبت به طرح دعوای تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۲۱۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)قانون جدید دیوان عدالت اداری
راهنمای کاربردی نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به کمیته حل اختلاف ماده ۱۶قانون جدید دیوان عدالت اداری
تعهدات جدیدتعهدات