آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اخذ تعهد دکتری تخصصیتعهدات
ارجاع اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای عمرانی به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه تفویض شدمصوبات و دستورالعمل های مرتبط۰۲ بهمن ۱۳۹۸
الزام دستگاه‌های اجرایی نسبت به طرح دعوای تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۲۱۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)قانون جدید دیوان عدالت اداری
بخشنامه مشترک معاون حقوقی وزارت و رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص نحوه اجرای قانون ارتقاء بهره وریمصوبات و دستورالعمل های مرتبط
تصویب نامه مناقصاتمناقصات
تعهد بهره مندی از ماموریت آموزشی اعضای هیات علمیتعهدات
تعهد بهره مندی از ماموریت آموزشی کارکنان هیأت علمیتعهدات
تعهد پذیرفته شدگان فراخوان هیأت علمیتعهدات
تعهد خروج از کشورتعهدات
تعهدات جدیدتعهدات
خروج از کشورخروج از کشورتعهدات
دستورالعمل ارزیابی رابطین حقوقیدستورالعمل رابطین حقوقی
دستورالعمل ارزیابی عملکردکارمندان موسسات تابع آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمیمصوبات و دستورالعمل های مرتبط۰۴ شهریور ۱۳۹۸
دستیاران آزاد دندانپزشکیتعهدات
راهنمای کاربردی نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به کمیته حل اختلاف ماده ۱۶قانون جدید دیوان عدالت اداری
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دستیاران فوق تخصصتعهدات
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف پزشکیتعهدات
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه صد در صد بومیتعهدات
فرم اخذ تعهد شهریه پردازان پردیس دانشگاه علوم پزشکی اراکتعهدات
فرم اخذ تعهد کارمندی از دانشجویان بورسیه داخل دکتری تخصصیتعهدات