انتخاب واحد نیمسال اول۹۸

تاریخ برگزاری : ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ تقویم تحصیلی

تقویم نیم سال اول 99-98

 

    عنوان

       از تاریخ      

     تا تاریخ        

انتخاب واحد

    98/6/16

98/6/22

شروع کلاسها

98/6/23

حذف و اضافه

 98/7/6

98/7/7

حذف اضطراری

98/9/17

98/9/17

پایان کلاس ها

98/10/19

زمان برگزاری امتحانات

  98/10/21  

98/11/3