زمان برگزاری امتحانات نیمسال دوم ۹۸

تاریخ برگزاری : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ تقویم تحصیلی

تقویم نیم سال دوم 99-98

 

    عنوان

       از تاریخ      

     تا تاریخ        

انتخاب واحد

    98/11/05

98/11/11

شروع کلاسها

98/11/12

حذف و اضافه

 98/11/26

98/11/27

حذف اضطراری

99/2/21

99/9/21

پایان کلاس ها

99/3/22

زمان برگزاری امتحانات

  99/3/24  

99/4/5