آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه دانشجویان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه آموزشی دوره تکمیلی مقاطع دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی )آیین نامه دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیآیین نامه دانشجویان
آئین نامه دانشجویان شاهد وایثارگرآیین نامه دانشجویان
آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - ۱۳۹۷آیین نامه دانشجویان
آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۹۱آیین نامه دانشجویان
آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی پزشکی و تخصصیآیین نامه دانشجویان
آیین نامه دانشجوی نمونهآیین نامه دانشجویان
آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویانآیین نامه دانشجویان
ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۸۹آیین نامه دانشجویان
ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۹۶آیین نامه دانشجویان
جدول رشته های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیآیین نامه دانشجویان
در خصوص تغییرشرط گذراندن تمام دوس عمومی قبل از آزمون علوم پایه پزشکی به ۸ واحد درس عمومیآیین نامه دانشجویان
درخصوص شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص تطبیق درس زبان عمومی با نمرات آزمون های زبان انگلیسی​آیین نامه دانشجویان
مجموعه مقررات آموزشی پایان نامه دکترای عمومیآیین نامه دانشجویان
میهمانی بیش از ۴۰ درصد واحد های دوره دانشجویان کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری عمومی​آیین نامه دانشجویان
نحوه اخذ واحد به منظور حبران میانگین نمرات هر یک از مراحل دوره دکترای پزشکی عمومیآیین نامه دانشجویان