آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
۱۲۳۳.۱خدمات الکترونیکی همکاران
آئین نامه آموزشی دوره تکمیلی مقاطع دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی )آیین نامه دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی Ph.Dآیین نامه تحصیلات تکمیلی
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیآیین نامه دانشجویان
آئین نامه دانشجویان شاهد وایثارگرآیین نامه دانشجویان
آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - ۱۳۹۷آیین نامه دانشجویان
آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۹۱آیین نامه دانشجویان
آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی پزشکی و تخصصیآیین نامه دانشجویان
آیین نامه دانشجوی نمونهآیین نامه دانشجویان
آیین نامه دوره آموزشی کارشناسی ارشدآیین نامه تحصیلات تکمیلی
آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویانآیین نامه دانشجویان
ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۸۹آیین نامه دانشجویان
ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۹۶آیین نامه دانشجویان
برنامه سما نسخه ۱۲۳۳خدمات الکترونیکی همکاران
برنامه سما نسخه ۱۲۳۴خدمات الکترونیکی همکاران
جدول رشته های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیآیین نامه دانشجویان
در خصوص تغییرشرط گذراندن تمام دوس عمومی قبل از آزمون علوم پایه پزشکی به ۸ واحد درس عمومیآیین نامه دانشجویان
درخصوص شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص تطبیق درس زبان عمومی با نمرات آزمون های زبان انگلیسی​آیین نامه دانشجویان
دستورالعمل ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران و نحوه رسیدگی به رفتارهای غیر حرفه ای دستیارانآیین نامه تحصیلات تکمیلی
دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی پای بندی به اصول حرفه ای دستیارانآیین نامه تحصیلات تکمیلی