آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نحوه اخذ واحد به منظور حبران میانگین نمرات هر یک از مراحل دوره دکترای پزشکی عمومیآیین نامه دانشجویان
میهمانی بیش از ۴۰ درصد واحد های دوره دانشجویان کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری عمومی​آیین نامه دانشجویان
مقررات و آئین نامه های دوره آموزش دستیار تخصصی بالینیآیین نامه تحصیلات تکمیلی
مجموعه مقررات آموزشی پایان نامه دکترای عمومیآیین نامه دانشجویان
سیستم مالی سما سامانهخدمات الکترونیکی همکاران
سیستم حق التدریسخدمات الکترونیکی همکاران
سامانه مدیریت آموزش( سما)(فارسی)خدمات الکترونیکی همکاران
دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی پای بندی به اصول حرفه ای دستیارانآیین نامه تحصیلات تکمیلی
دستورالعمل ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران و نحوه رسیدگی به رفتارهای غیر حرفه ای دستیارانآیین نامه تحصیلات تکمیلی
درخصوص شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص تطبیق درس زبان عمومی با نمرات آزمون های زبان انگلیسی​آیین نامه دانشجویان
در خصوص تغییرشرط گذراندن تمام دوس عمومی قبل از آزمون علوم پایه پزشکی به ۸ واحد درس عمومیآیین نامه دانشجویان
جدول رشته های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیآیین نامه دانشجویان
برنامه سما نسخه ۱۲۳۴خدمات الکترونیکی همکاران
برنامه سما نسخه ۱۲۳۳خدمات الکترونیکی همکاران
ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۹۶آیین نامه دانشجویان
ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۸۹آیین نامه دانشجویان
آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویانآیین نامه دانشجویان
آیین نامه دوره آموزشی کارشناسی ارشدآیین نامه تحصیلات تکمیلی
آیین نامه دانشجوی نمونهآیین نامه دانشجویان
آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی پزشکی و تخصصیآیین نامه دانشجویان