آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۹۶آیین نامه دانشجویان
ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۸۹آیین نامه دانشجویان
آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی پزشکی و تخصصیآیین نامه دانشجویان
نحوه اخذ واحد به منظور حبران میانگین نمرات هر یک از مراحل دوره دکترای پزشکی عمومیآیین نامه دانشجویان
در خصوص تغییرشرط گذراندن تمام دوس عمومی قبل از آزمون علوم پایه پزشکی به ۸ واحد درس عمومیآیین نامه دانشجویان
آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - ۱۳۹۷آیین نامه دانشجویان
آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۹۱آیین نامه دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره تکمیلی مقاطع دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی )آیین نامه دانشجویان
مجموعه مقررات آموزشی پایان نامه دکترای عمومیآیین نامه دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیآیین نامه دانشجویان
آئین نامه دانشجویان شاهد وایثارگرآیین نامه دانشجویان
جدول رشته های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیآیین نامه دانشجویان
آیین نامه دانشجوی نمونهآیین نامه دانشجویان
آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویانآیین نامه دانشجویان
میهمانی بیش از ۴۰ درصد واحد های دوره دانشجویان کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری عمومی​آیین نامه دانشجویان
درخصوص شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص تطبیق درس زبان عمومی با نمرات آزمون های زبان انگلیسی​آیین نامه دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی Ph.Dآیین نامه تحصیلات تکمیلی
دستورالعمل ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران و نحوه رسیدگی به رفتارهای غیر حرفه ای دستیارانآیین نامه تحصیلات تکمیلی
آیین نامه دوره آموزشی کارشناسی ارشدآیین نامه تحصیلات تکمیلی
مقررات و آئین نامه های دوره آموزش دستیار تخصصی بالینیآیین نامه تحصیلات تکمیلی