رشته اتاق عمل

 


توصیف و سرفصل دروس رشته اتاق عمل


آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 98

آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 96

آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 97

آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 94 و 95  

 

برنامه هفتگی و کارآموزی کارشناسی اتاق عمل نیمسال دوم 99-98                  
 


برنامه هفتگی 


برنامه کارآموزی 

برنامه امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: رشته اتاق عملسرفصل دروسبرنامه هفتگیدانشکده پرستاری اراک

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۴۶۸