رشته فوریت های پزشکی

 

توصیف و سرفصل دروس رشته فوریت های پزشکی

برنامه هفتگی فوریت های پزشکی نیمسال دوم 99 - 98

برنامه زمانبندی و آرایش ترمی رشته فوریت های پزشکی

برنامه امتحانات فوریت های پزشکی نیمسال دوم 99 - 98

  برنامه کارآموزی فوریت های پزشکی نیمسال اول 99 - 98

 

Please Download: Only First Semester Students of IT

 First Session 

Forth Session

 Secound Session 

Fifth Session

Third Session

Sixth Session 

 

کلید واژه ها: رشته فوریت های پزشکیسرفصل دروسبرنامه هفتگیدانشکده پرستاری اراک

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۹۱