گروه پرستاری و سلامت جامعه، روان، مدیریت

 

اعضاء هیات علمی گروه پرستاری ( بهداشت، روان، مدیریت )  
ردیف نام و نام خانوادگی درجه علمی رتبه علمی رزومه 
1 دکتر نازی نجات دکترای تخصصی پرستاری استادیار CV
2 دکتر فاطمه گنجه دکترای تخصصی پرستاری استادیار CV
3 خانم میترا جرس کارشناس ارشد پرستاری مربی  CV
4 خانم پوران وروانی فراهانی  کارشناس ارشد پرستاری مربی  CV
         

کارشناس گروه: غلامرضا صدرکیا ( کارشناس بهداشت محیط )

 

کلید واژه ها: دانشکده پرستاری اراکگروه پرستاری و سلامت جامعه، روان و مدیریتاعضاء

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۹۶۰