معرفی دانشکده

رسالت، چشم انداز و معرفی دانشکده پرستاری اراک

رسالت، چشم انداز و معرفی دانشکده پرستاری و مامایی اراک
رسالت :
تامین و ارتقاء سلامت جامعه با پرورش دانشجویان متعهد مسئول و پایبند به اخلاق حرفه ای با الگوی ایرانی - اسلامی است.
چشم انداز:
دانشکده پرستاری و مامایی متعهد خواهد بود با تکیه بر نیروی انسانی متخصص خود به اهداف خود که همانا در راستای چشم انداز 1404 می باشد دست یابد. بر این اساس دانشکده تلاش خواهد کرد با ایجاد محیطی مبتنی بر مشارکت و استفاده بهینه ازتمام نیروهای آموزشی و غیر آموزشی خود بهترین رتبه های آموزشی و پژوهشی را در میان دانشکده های هم سطح خود کسب نماید و نیز رتبه خود را در طول برنامه ارتقاء بخشد.
 معرفی: 
 دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1365 تاسیس و در دو رشته مامایی مقطع کاردانی و پرستاری در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفته، در سال 1373 در رشته های اتاق عمل ، هوشبری و بهداشت خانواده در مقطع کاردانی نیز پذیرش دانشجو صورت گرفت.
 
در سال 1372 دوره شبانه رشته های پرستاری و مامایی نیز در این دانشکده آغاز بکار کرد پذیرش دانشجویان بومی شهرستان خمین جهت رشته پرستاری در خمین در سال 1371 مصوب شد،همچنین رشته پرستاری شهرستان ساوه نیز در سال 1373شروع به پذیرش دانشجو کرد .

از سال 1376 رشته های هوشبری و بهداشت خانواده به دانشکده پیراپزشکی انتقال یافت. از سال 1379  رشته مامایی از مقطع کاردانی به مقطع کارشناسی ارتقاء یافت. 

این دانشکده پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری را از سال 1378 آغاز نمود که تا سال 1384 ادامه داشت. 

رشته کاردانی فوریتهای پزشکی از نیم سال دوم 86-85 با ظرفیت 30 داشجو و به صورت نیمه متمرکز آغازشد. هم اکنون دوره های کارشناسی پرستاری، مامایی و اتاق عمل و دوره  و کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی در این دانشکده دایر است. 

از نیمسال اول 90 – 1389 دوره ی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه و از نیمسال اول 93-1392 دوره ی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی با ظرفیت 8 دانشجو در این دانشکده دایر شده است و دانشجویان این مقطع هم اکنون مشغول به تحصیل هستند.
ضمنا دانشجویان رشته  کارشناسی ارشد مشاوره مامایی ، ازمهر ماه سال تحصیلی 93-1392 با ظرفیت 6 دانشجو به ادامه  تحصیل مشغول شده اند. دانشجویان رشته کارشناسی ارشد پرستاری کودکان نیز از مهر ماه سال تحصیلی 94-1393 به ادامه تحصیل در این دانشکده مشغول هستند. 

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۳۹