معرفی رئیس دانشکده

 

سرکار خانم دکتر کبری راهزانی
 دکترای تخصصی پرستاری 
CV
 اطلاعات تماس
اراک – میدان بسیج – مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک – دانشکده پرستاری اراک
شماره تلفن محل کار : 34173524 – 086
شماره نمابر: 34173524 – 086

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : k.rahzani@yahoo.com

کلید واژه ها: دانشکده پرستاری اراکرئیس دانشکدهدکتر کبری راهزانی

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۶۵