آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
کتاب آئین نامه (مجموعه)آئین نامه ها
آیین نامه ساختار وتشکیلات دانشگاه علوم پزشکیآئین نامه ها
آیین نامه مهندسی مشاغل و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکیآئین نامه ها
آئین نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پذیرش دانشجوی خارجیآئین نامه ها
آئین نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشیآئین نامه ها
آیین نامه اداری ،استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابستهآئین نامه ها
آیین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمیآئین نامه ها
آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذبآئین نامه ها
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ها
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشورآئین نامه ها
آئین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی مصوبآئین نامه ها
آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههاآئین نامه ها
آئین نامه داخلی هیات امناء دانشگاهآئین نامه ها
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهآئین نامه ها
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتقوانین و مقررات
سند نقشه جامع علمی کشورقوانین و مقررات
نقشه راه اصلاح نظام اداریقوانین و مقررات
نقشه جامع علمی سلامتقوانین و مقررات
قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها بالحاظ نمودن آخرین اصلاحاتقوانین و مقررات
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورقوانین و مقررات