اداره کتب و انتشارات دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

جدیدترین کتب انتشار یافته سال ۱۳۹۸
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۸

جدیدترین کتب انتشار یافته سال ۱۳۹۸

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پزشکی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۳

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پزشکی