تعریف

تعداد بازدید:۳۲۶

تعریف :

 

یک برنامه آموزشی جهت فهم و درک اصولی کلی عملکرد بر پایه شواهد و افزایش مهارتهای ارزیابی نقادانه است. ژورنال کلاب به عنوان یک جلسه ی آموزش که در آن تعدادی افراد به بحث درباره ی مقالات روز می پردازند ؛ تعریف شده است .چارچوب ژورنال کلاب ، یادگیری بر پایه حل مشکل است که در آن تعاملی ساختار یافته با شنوندگان برقرار می شود .

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸