مدیر مرکز مطالعه و توسعه آموزش DEO

تعداد بازدید:۱۶۲۴

 دکتر آزاده خزائی زاده

سمت: مدیر مرکز مطالعه و توسعه آموزش

استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

 

 

 

شرح وظایف:

 1. اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 2. ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاستهای آموزشی دانشکده.
 3. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده .
 4. همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان
 5. ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده .
 6. پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده.
 7. توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی  برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC.
 8. نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.
 9. توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاستها و اولویتهای آموزشی دانشکده با مشارکت EDC.
 10. نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه.
 11. اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC.
 12. ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده.

 

 

 

کلید واژه ها: EDC دانشکده دندانپزشکی دکتر آزاده خزائی زاده EDO

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۴۰۰