مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر حسین فتح اله زاده


مدیر مرکز مطالعه و توسعه آموزش DEO

 دکتر حسین فتح اله زاده سمت: مدیر مرکز مطالعه و توسعه آموزش استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت       شرح وظایف: اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای ...