دبیرخانه

 

    مسئول دبیرخانه دانشکده بهداشت و توانبخشی :سرکار خانم حیدری

   تلفن تماس : 33682024 

   شماره داخلی : 274

شرح وظایف دبیرخانه

  • وصول نامه های ارسالی و ارجاع آنان به مسئولین مربوط
  • ثبت نامه های وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیرخانه تابعه
  • پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحدهای در خواست شده حسب مورد 
  • انجام دستور مسئولین و پیگیری و اوامر آنها جهت تسریع در امور
  • پاسخ به مراجعین جهت ردیابی در خواست های مربوط
  • صدور تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحد های ذیربط
  • مسئول کلیه مکاتبات اداری مرکز چه به صورت مکتوب و چه تلفن و یا فکس با سایر ارگانهای داخلی و خارجی مسئول ارتباط واحد کلیه معاونتهای آموزشی –معاونت تحقیقات-معاونت دانشجویی- معاونت درمان توسط دانشگاه و ستاد دانشگاه- دانشکده ها و درمانگاهها و دانشکده های کشور هم به طریق مکتوب و تلفنی و فاکس و هم از طریق اینترنت

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۸۷