واحد EDO دانشکده

جناب آقای دکتر سیدحامد میرحسینی 

مدرک تحصیلی :Ph.D بهداشت محیط

 مسئول EDO دانشکده بهداشت

مسئول اساتید مشاور

سرکار خانم مهندس مژگان جدیدی

 مدرک تحصیلی فعلی : کارشناسی بهداشت محیط

 کارشناسEDO دانشکده بهداشت

مسئول حق التدریس دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۳۰