اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 • سیاست گذاری و و تعیین راه‌کارهای مناسب برای رشد و اعتلای تحصیلات تکمیلی
 • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیات رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب .
 •  پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و بلند مدت به شورای دانشگاه .
 •   بررسی تاسیس رشته های تحصیلات تکمیلی جدید در دانشگاه و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه . 
 • بررسی کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان
   

 اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

 1. دکترمحبوبه خورسندی
 2.  دکتر محسن شمسی
 3. دکتر محمدجواد قنادزاده
 4. دکتر علی کولیوند
 5. دکتر رحمت اله مرادزاده
 6.  دکتر امیر الماسی
 7. دکتر نسرین روزبهانی
 8. دکتر فرهاد قمری
 9. مهندس فاطمه صفری
 10. تهمینه کریمزائی
آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۵۶