تقویم آموزشی

تقویم نیمسال اول 98-97

 

    عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

انتخاب واحد

97/6/17

97/6/23

شروع کلاسها

97/6/24

حذف و اضافه

97/7/8

97/7/9

حذف اضطراری

97/9/17

پایان کلاس ها

97/10/20

زمان برگزاری امتحانات

97/10/22

97/11/4

 

تقویم نیمسال دوم 98-97

 

    عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

انتخاب واحد

97/11/6

97/11/12

شروع کلاسها

97/11/13

حذف و اضافه

97/11/27

97/11/28

حذف اضطراری

98/2/21

پایان کلاس ها

98/3/23

زمان برگزاری امتحانات

98/3/25

98/4/6

 
 
 
 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۷۶