آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمهای آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم روند اجرای پایان نامه دانشجویان ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامتفرمهای آموزشی
نحوه نگارش گزارش کارآموزی رشته مهندسی بهداشت محیطفرمهای آموزشی
نحوه نگارش گزارش کارآموزی رشته مهندسی بهداشت محیط(word)فرمهای آموزشی
فرم درخواست میهمانیفرمهای آموزشی
فرم انصراف از میهمانیفرمهای آموزشی
فرم درخواست خروج از کشورفرمهای آموزشی
فرم تقاضای تغییر رشته توام با انتقالفرمهای آموزشی
فرم تقاضای تغییر رشتهفرمهای آموزشی
اظهار آمادگی جهت دفاع نهایی از پایان نامهفرمهای آموزشی
اظهار نامه دانشجوفرمهای آموزشی
اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامهفرمهای آموزشی
فرم صورتجلسه کمیته تخصصی گروهفرمهای آموزشی
فرم اخذ مجوز صحافی پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای آموزشی
فرم حق مالکیت مادی و معنویفرمهای آموزشی
فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامهفرمهای آموزشی
فرم ترجمان دانشفرمهای آموزشی
فرم طرح تحقیقاتیفرمهای آموزشی
فرم طرح تحقیقاتیفرمهای آموزشی
فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامهفرمهای آموزشی
فرم گزارش سمینار سه ماههفرمهای آموزشی