آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمهای آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اظهار آمادگی جهت دفاع نهایی از پایان نامهفرمهای آموزشی
اظهار نامه دانشجوفرمهای آموزشی
اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامهفرمهای آموزشی
فرم اخذ مجوز صحافی پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای آموزشی
فرم انصراف از میهمانیفرمهای آموزشی
فرم انصراف از نمره مقالهفرمهای آموزشی
فرم تایید مقالهفرمهای آموزشی
فرم ترجمان دانشفرمهای آموزشی
فرم تقاضای تغییر رشتهفرمهای آموزشی
فرم تقاضای تغییر رشته توام با انتقالفرمهای آموزشی
فرم حق مالکیت مادی و معنویفرمهای آموزشی
فرم درخواست خروج از کشورفرمهای آموزشی
فرم درخواست میهمانیفرمهای آموزشی
فرم روند اجرای پایان نامه دانشجویان ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامتفرمهای آموزشی
فرم صورتجلسه کمیته تخصصی گروهفرمهای آموزشی
فرم طرح تحقیقاتیفرمهای آموزشی
فرم طرح تحقیقاتیفرمهای آموزشی
فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامهفرمهای آموزشی
فرم گزارش سمینار سه ماههفرمهای آموزشی
فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامهفرمهای آموزشی