اهداف و رسالت دانشکده

تعداد بازدید:۹۰۸

   
رسالت :

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک مأموریت دارد تا در راستای اجرای عدالت آموزشی، اخلاق حرفه ای، اخلاق پزشکی و آموزش مبتنی بر جامعه و با در دست داشتن نیروی انسانی کارآمد و با تجربه از طریق اجرای استانداردهای ملی و بین المللی و انجام ارزیابی های مستمر و پزشکی مبتنی بر شواهد (EMB)و ارتقاء سطح انگیزه اعضای هیئت علمی، کارکنان و فراگیران در جهت ارتقاء آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد بر اساس نیاز جامعه گام های موثری بردارد.

چشم انداز:

دانشکده پزشکی متعهد خواهد بود با تکیه بر نیروی انسانی متخصص به اهداف خود که همانا در راستای چشم انداز 1404 می باشد دست یابد. بر این اساس دانشکده تلاش خواهد کرد با ایجاد محیطی مبتنی بر مشارکت و استفاده بهینه از تمام نیروهای آموزشی و غیر آموزشی خود بهترین رتبه های آموزشی و پژوهشی را در میان دانشکده های هم سطح خود کسب نماید و نیز رتبه خود را در طول برنامه ارتقاء بخشد.

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۸