معرفی واحد

تعداد بازدید:۴۲۲


دفتر توسعه آموزش
Education Development Office

رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، توانمند سازی اعضای هیأت علمی در راستای پیشبرد اهداف عالی در رسیدن به بالاترین سطح آموزشی و ارزشیابی مکرر دانشجویان و اساتید جهت برنامه ریزی دقیق برای پیشرفت روز افزونشان در حوزه های مختلف دانست.

 اهداف تشکیل  EDO
هدف کلی:
- ارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده
اهداف اختصاصی:
1- تقویت مشارکت های علمی اعضای هیأت علمی در مسائل آموزشی
2- رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی
3- تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینه ی وظایف معلمی آنها
4- بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیأت علمی و دانشجویان
5- ترغیب اعضای هیأت علمی در جهت انجام پژوهش در زمینه های آموزشی
6- ارتقاء علمی مدیران گروه های آموزشی دانشکده
7- بهبود کیفیت تدریس دروس تئوری، عملی و کارآموزی کادر علمی دانشکده

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۸