بازنگری دوره فیزیوپاتولوژی و علوم پایه

برنامه دانشجویان پزشکی ورودی مهر 96

 

نام درس

گروه ارائه کننده

مدیر گروه

کل ساعت

مقدمات علوم تشریح

گروه علوم تشریح

دکتر سخایی

46

علوم تشریح عضلانی اسکلتی

گروه علوم تشریح

دکتر سخایی

50

بیوشیمی مولکول و سلول

گروه بیوشیمی

دکتر مشایخی

47

اصول و خدمات سلامت

گروه پزشکی اجتماعی

دکتر صادقی سده

26

روانشناسی

گروه روانشناسی

دکتر جمیلیان

34

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

گروه معارف اسلامی

حاج آقا توان

34

آداب پزشکی 1

_

دکتر صلحی

17

علوم تشریح قلب و عروق

گروه علوم تشریح

دکتر سخایی

33

علوم تشریح تنفس

گروه علوم تشریح

دکتر سخایی

16

علوم تشریح گوارش

گروه علوم تشریح

دکتر سخایی

43

علوم تشریح ادراری - تناسلی

گروه علوم تشریح

دکتر سخایی

22

فیزیولوژی سلول

گروه فیزیولوژی

دکتر حاجی هاشمی

14

فیزیولوژی قلب

گروه فیزیولوژی

دکتر حاجی هاشمی

10

فیزیولوژی تنفس

گروه فیزیولوژی

دکتر حاجی هاشمی

14

فیزیولوژی گوارش

گروه فیزیولوژی

دکتر حاجی هاشمی

14

فیزیولوژی گردش خون

گروه فیزیولوژی

دکتر حاجی هاشمی

23

بیوشیمی دیسیپلین

گروه بیوشیمی

دکتر مشایخی

37

اصول اپیدمیولوژی

گروه پزشکی اجتماعی

دکتر صادقی سده

34

دانش خانواده و جمعیت

گروه معارف اسلامی

حاج آقا جعفری پور

34

آداب پزشکی 2

_

دکتر صلحی

17

تربیت بدنی 1 و2

 

 

 

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۱۵