برنامه آزمونها

تعداد بازدید:۷۹۸

1- امتحانات پایان نیمسال

2- آزمون جامع علوم پایه

3- آزمون جامع پره انترنی

4- آزمون صلاحیت بالینی

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۳۹۹