رحلت حضرت امام خمینی (ره)

تاریخ برگزاری : ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ مناسبتی