فرم نظرسنجی دانشجویان و اساتید از خدمات آموزشی دانشکده

عنوان فرم
 • 0
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  1
 • سن*نام کامل
  2
 • نوع سمت*نام کامل
  3
 • 1-میزان تعهد و حس مسئولیت پذیری کارکنان آموزش را چگونه ارزیابی می کنید.*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  4
 • 2-نحوه اطلاع رسانی در مورد مقررات آموزشی را چگونه ارزیابی می نمایید.*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • 3-سرعت میزان و ارزش زمان و نظم و دقت در فرایند ثبت نام را چگونه ارزیابی می کنید.*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • 4-بازه زمانی فرایند انتخاب واحد،حذف و اضافه و حذف اضطراری چگونه است.*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7
 • 5-برگزاری تعداد جلسات کلاسها از لحاظ رعایت حد نصاب قانونی چگونه است.(در دانشکده مربوطه)*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • 6-امنیت و سلامت امتحانات برگزار شده را چگونه ارزیابی می کنید.(در دانشکده مربوطه)*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  9
 • 7-سرعت، زمان و نظم ودقت فرایند فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می نمایید.*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  10
 • 8-چنانچه نظر خاصی در مورد ارائه بهتر خدمات آموزشی دارید در این قسمت تایپ کنید.*توضیح بیشتر
  11